+358 9 774 0470|Elimäenkatu 9 A, 00510 Helsinki

Aineiston hallinta

Tiedä mitä on missäkin

Elävää kuvaa ja ääntä tehdään nyt enemmän kuin koskaan! Materiaalin määrä ja rinnakkaiset jakelutavat asettavat uusia haasteita aineiston hallinnalle. Vaikka kuvaus ja editointi ovatkin edelleen luovia prosesseja, ne vaativat rinnalleen tiukasti määritettyjä ja osin automatisoituja prosesseja.

Metadata ja MAM-järjestelmät

Avain aineiston hallintaan on ”Metadata”, joka kulkee ja kasvaa oikein käsiteltynä läpi koko tuotantoprosessin kuvauksesta ohjelman ulosajoon eri kanaville. Metadata sisältää kaiken tuotannon kannalta tärkeän tiedon; esiintyjät, oikeudet, kuvauspaikat, tuotantoryhmän, kameran ja objektiivin, ääniraitojen sekä formaattien tiedot. Metadata-kenttiä voi olla kymmeniä. Metadataa voidaan lisätä tiedostoihin tuotannon eri vaiheissa ja sen pohjalta voidaan tehdä monipuolisia hakuja ohjelma versioita suunniteltaessa ja editoitaessa. Haut edellyttävät sitä, että materiaalitiedostoja päästään selaamaan tai mikä vielä parempaa, niistä on tehty kevyet katseluversiot, joita voidaan käsitellä verkon webin yli. Metadataa hallitaan ja hakuja toteutetaan MAM- eli Media Asset Management-järjestelmillä.

Formaattimuunnokset

Tuotannossa on yleensä useita kuva- ja ääniformaatteja. GoPro ja ARRI eivät todellakaan tuota samanlaista eivätkä saman laatuista tavaraa. Arkiston kätköistä metadatan avulla haettu aineisto voi taas olla jotain ihan muuta. Editointiprosessissa päädytään sovittuun master-formaattiin, esim. ProResiin. Ja jakelukanavat edellyttävät taas keskenään eri formaatteja.
Formaattimuunnokset eli transkoodaukset ovatkin tärkeä osa median hallintaa. Varsinkin kun ne on tehtävä tehokkaasti ja laadun pahemmin muunnoksista kärsimättä. Vähäiset muunnostarpeet hoituvat usein editointityöasemalla ja sen tukiohjelmistoilla. Jos muunnostyötä on paljon ja laatu ratkaisee, transkoodaukset kannattaa hoitaa erillisellä transkoodausohjelmistolla joka pyörii omassa raudassaan ja aina kun se vain on mahdollista, automatisoidusti.

Tilaa tarvitaan entistä enemmän ja tehoa myös

Digitaalinen media tarjoaa jatkuvasti uusia sovellutuksia ja laatuja käyttöömme. Mitä parempaa laatua halutaan, sitä isommat ovat tiedostokoot ja sitä tehokkaampia tallennusratkaisuja tarvitaan. Esim. yksi 4 K DBX ruutu vie tilaa noin 55 MB, eli 1 sekunti noin 1,3 gigaa ja minuutti 80 gigaa. 4K:hon siirryttäessä aletaankin Terojen sijaan puhua Petabyteistä. Kovalevyjen hinnat laskevat jatkuvasti, mutta se, minkälaiset serverit jaksavat pukata materiaalia editointiin ja jakeluun vaatii ihan oman erikoisosaamisensa. Eikä kaikkea materiaalia kannata pitää samassa serverissä. Kannattaa selvittää, miten tarve jakautuu OnLine-, NearLIne- ja Offline -palvelimien kesken ja minkälaisin työnkuluin tiedostot noiden välillä vilistävät.. Huomioi lisäksi tiedostojen varmistus. Isoissa tuotannoissa vakuutusyhtiötkin edellyttävät, että materiaaleista ja valmiista ohjelmasta on olemassa varmuuskopiot turvatussa paikassa. Tilaa siis tarvitaan.

Työryhmäeditointi on tehokkuuden edellytys

Tuotantojen tehokkuusvaatimukset ja tiukat aikataulut edellyttävät, että jälkityövaiheessa useampi osaaja pääsee käsiksi samaan aineistoon samaan aikaan. Tämä edellyttää tallennusratkaisuja jotka eivät ole vain riittävän isoja vaan myös niin tehokkaita, että pystyvät takaamaan tarvittavan kaistan turvallisesti usealle editoijalle samaan aikaan. Pelkkä usean levyn RAID-pakka ei riitä. Serveri- ja työasemaohjelmistot on optimoitava usean samanaikaisen työvaiheen vaatimuksiin.

Mediatradella on osaamista

Mediatrade on toimittanut lukuisia järjestelmiä työryhmäeditointiin, arkistointiin, materiaalin valintaan ja formaattimuunnoksiin. Autamme sinua tuottamaan master-laatuisesta materiaalistasi selailuversiot metadatatyöskentelyä, hakuja ja esileikkausta varten. Selvitämme ja laskemme sinulle milloin OnLine-serveriä kannattaa täydentää NearLine-ratkaisulla ja miten hoitaa arvokkaan aineiston varmuuskopiot. Osaamme siis asiamme, on vuoropuhelun aika.

Toimitamme muun muassa seuraavien päämiestemme ratkaisuja aineiston hallintaan:

Avid, Axle Video, Blackmagic design, Cinedeck, Dalet, Disc Archive Corportion, G-Technology, Grass Valley, Harmonic, Interra Systems, Marquis Broadcast, Object Matrix, Scale Logic, ScheduAll, Telestream